Tehnike pregovora

Osposobljavanje se preporučuje stručnjacima koji se često nalaze u situacijama pregovaranja, te svoje znanje žele proširiti dodatnim vještinama.

Polaznici će uvježbati i ovladati osnovama tehnika pregovaranja, naučiti će udovoljiti zahtjevima klijenata, ujedno ostvarivati vlastite interese, ugovarajući dugotrajne poslovne odnose.

Usvojiti će potrebne vještine rješavanja teških situacija i primjenjivati ih u praksi.