Strateški trening - radionica

Cilj: educiranje višeg menadžmenta tvrtke kako bi se odredila vizija poduzimanja i ulaganja, njezina zadaća, sustav vrijednosti i strategija.

Pomoću ovog treninga / radionice, viši menadžment tvrtke dobiti će mogućnost planiranja unaprijed do 2-5 godina, te time imati konkretnu strategiju prema budućem poslovanju.