Uspješan korak IKT projekt

Informacije o provedbi projekta naziva „Uspješan korak IKT projekt“

U sklopu Javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, referentne oznake KK.03.2.1.03., poduzeće Uspješan korak d.o.o. postalo je korisnikom bespovratnih sredstava za projekt „Uspješan korak IKT projekt“, koji je financiran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Javni poziv: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.03.

Korisnik: Uspješan korak d.o.o.

Naziv projekta: Uspješan korak IKT projekt

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.03.0272

Ukupna vrijednost projekta: 513.634,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 457.082,90 HRK

Intenzitet potpore: 88,9900007%

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2016. – 15.12.2017.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Cilj projekta: Opći cilj ovog projekta je ojačati razvoj male tvrtke Uspješan korak d.o.o. kroz ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije koje će se koristiti u njenoj podružnici u Batini u Općini Draž, a koja se svrstava u II. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske.

Kratki opis projekta:

Ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje Uspješnog koraka d.o.o., smještene podružnice u potpomognutom naselju Batina, općine Draž , Osječko - baranjske županije. Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja integrirat ćemo poslovne funkcije, optimizirati poslovne procese, poboljšati produktivnost rada, tržišni položaj poduzeća, osigurati konkurentsku poziciju i učinkovito poslovanje. Provedbom projekta i primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije očekivani su rezultati:

 • 3 sačuvana radna mjesta
 • 3 neto otvorena radna mjesta
 • Povećani prihodi od prodaje za 100%
 • Doprinos potaknutih ulaganja u MSP kojima je dodijeljena potpora u iznosu od 55.551,10 HRK

Provedba projekta uključuje sljedeće elemente projektnih aktivnosti:

 1. Nabavu i instalaciju IT opreme
 2. Nabavu i implementaciju softvera
 3. Obuku zaposlenika za korištenje nabavljenih softvera
 4. Promidžbu i vidljivost projekta
 5. Upravljanje projektom i administraciju

Temeljem analize postojećeg stanja i definiranog plana informatizacije poduzeća postavila se osnova za optimiziranje i automatizaciju postojećih poslovnih procesa. Definirana su dva smjera ulaganja:

 • Softversko ulaganje u ERP poslovni sustav Bitrix24 kao rješenje za interno poslovanje, komunikaciju mrežu zaposlenicima, organizaciju radnih zadataka, pohranu i arhiviranje podataka uključujući u ovo i CRM modul za upravljanje našim klijentima i odgovarajuću računalnu opremu za korištenje Bitrix24
 • Ulaganje u razvoj i opremanje informatičke učionice, u kojoj će se održavati edukacije. Ovo podrazumijeva ulaganje u edukativne softverske licence te odgovarajuću komplementarnu računalnu opremu

Sve tehnološke komponente pažljivo su birane, kako bismo ih dugoročno mogli efikasno koristiti, kombinirati s novim tehnologijama, unaprjeđivati i nadograđivati. Svaki je dio projekta odabran na način da u budućnosti pruža mogućnost umrežavanja s novim tehnološkim sustavima, pruža mogućnost nadogradnje sustava i kompatibilnost s drugim softverima i hardverima.

Sredstva osigurana kroz ovaj projekt omogućavaju implementaciju novih softvera i nabavu nove opreme te ulaganje u edukaciju zaposlenika što će ubrzati i poboljšati poslovne procese, pridonijeti unapređenju poslovanja i povećanju prihoda, a mi ćemo biti u mogućnosti ponuditi napredne i visokokvalitetne proizvode i usluge, s posebnim naglaskom na odnos zadovoljenja tehničkih zahtjeva i zadovoljstva naših kupaca.

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

IKT natječaj

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Uspješan korak d.o.o.“

emblem