Priprema projekata

Preuzimamo potpunu pripremu na natječaj kao rezultat u kojemu su svi bitni elementi obuhvaćeni - priložena je kako osnovna tako i sva dodatna dokumentacija.

Potpuna usluga pripremanja i upravljanja projektima, sastoji se od provođenja natječaja, pripremanja planova za treninge, pripremanje ugovora, strateške dokumentacije, te svih ostalih aktivnosti vezanih za natječaj.

Ukoliko se odlučite za naše usluge, nudimo i upravljanje projektima.