Zaželi - Program zapošljavanja žena

Kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - Program zapošljavanja žena" zajedno čemo olakšati pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina i tako smanjiti socijalne razlike u našoj zajednici.
Zaželi - Program zapošljavanja žena

Važno!!! Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava opet je obustavilo poziv, ovog puta od dana 15. ožujka 2018. godine u 16:00 sati do kraja dana 14. srpnja 2018. godine (uključujući cijeli taj dan). Razlog obustave je zaprimanje projektnih prijava u ukupnom iznosu koji doseže 105% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva. 

 

CILJ: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

CILJANE SKUPINE POZIVA:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ?

 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Neprofitne organizacije

 

PARTNERI:

Obavezni partneri na projektu su :

 • Regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
 • Centar za socijalnu skrb

 

Ostali partneri na projektu mogu biti:

 • Udruga
 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Vjerska zajednica
 • Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama

 

GEOGRAFSKA OGRANIČENOST: Republika Hrvatska.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
 • Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
 • Promidžba i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Izravni troškovi osoblja - uključuju plaće, poreze, doprinose za mirovinsko i obavezno zdravstveno osiguranje, materijalna prava
 • Trošak pripadnica ciljane skupine
 • Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti
 • Troškovi nabave opreme - isključivo trošak nabave bicikala za osobe iz ciljanih skupina u najvećoj vrijednosti do 1.500,00 kn po biciklu
 • Neizravni troškovi - primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

 

IZNOS POTPORE: 900.000,00 HRK – 10.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE:  100 % prihvatljivih troškova

ROKOVI  ZA  PREDAJU  PROJEKTNIH  PRIJEDLOGA:  do  iskorištenja  financijske  omotnice, a najkasnije do 31.12.2020.

 

Zanima me