WWW vaučeri

WWW vaučeri

Cilj: Dodjelom vaučera putem ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.  Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti MSP-ova vezanih uz nedostatnu i neadekvatnu primjenu e-commerce i m-commerce mrežnih rješenja u svrhu boljeg tržišnog pozicioniranja istih.

 

Prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće 

 

Geografska ograničenja:  Republika Hrvatska

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće:

 • Poslovne web stranice
 • E-commerce
 • M-commerce;

 

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga.

 

Prihvatljivi troškovi:

Projektni prijedlozi moraju sadržavati jednu ili više  prihvatljivih kategorija troškova:

 • Izrada poslovnih web stranica
 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete 
 • Izrada i/ili unapređenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja;

te uz obvezne, mogu sadržavati jednu ili više prihvatljivih kategorija troškova:

 • Usluga optimizacije  domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

 

Preuzimanje obveza:

Prijavitelj MORA izabrati pružatelja usluga sukladno sljedećim kriterijima:

 • Pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja je, prema nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske ili druge države članice registrirana za djelatnost povezanu s pružanjem usluge koja je predmet vaučera (NKD područje J Informacije i komunikacije),
 • Pružatelj usluga mora dokazati mogućnost pružanja usluge određene kvalitete referencama za pružene usluge prema najmanje 3 klijenta iz područja koje je predmet vaučera,

 

Najniži i najviši iznos potpore: od 15.000 do 100.000 kuna

 

Intenzitet potpore:

• najviše 85% ako je sjedište prijavitelja u I. JP(R)S

• najviše 80% ako je sjedište prijavitelja u II. skupini JP(R)S

• najviše 75% ako je sjedište prijavitelja u III. skupini JP(R)S

• najviše 70% ako je sjedište prijavitelja u IV. skupini JP(R)S

 

Rok za predaju projektnih prijedloga: od 13. kolovoza 2018. u 11 sati do 29. lipnja 2020. ili do iskorištenja dostupnih sredstava

 

Zanima me