Ulaganje u znanost i inovacije

Cilj ovog otvorenog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor
Ulaganje u znanost i inovacije

 

Specifični cilj Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a
  • Zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta
  • Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.)
  • Izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta
  • Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.)
  • Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)
  • Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)
  • Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela

 

Prihvatljivi partneri: znanstvene organizacije

Geografska ograničenost: Republika Hrvatska.

Iznos financijske omotnice: 158.460.000,00 HRK.

Iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu: do 6.080.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 1.9.2017

 

Zanima me