Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

CIlj Poziva je povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Belog Manastira.
Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru

Važno: Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.08.2.1.12 Razvoj poduzetništva u gradu Belom Manastiru obustavljen je na određeno vrijeme, jer je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa Poziva.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Specifičnog cilja 9b1, provodi Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Riječ je novom pristupu integriranih ulaganja u pet odabranih depriviranih pilot područja (Petrinja, Knin, Vukovar, Benkovac i Beli Manastir s Dardom), a s ciljem njihovog fizičkog, socijalnog i gospodarskog oporavka. Ulaganja se provode u različita područja koja su identificirana u Intervencijskom planu svakog odabranog pilot područja. U Intervencijskom planu Grada Belog Manastira i Općine Darda i pratećem Akcijskom planu identificirana je potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega će ovaj Poziv biti usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Belog Manastira.

 

Prihvatljivi prijavitelji: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće koji u trenutku prijave imaju sjedište ili podružnicu na području grada Belog Manastira.

-OPG mora biti upisan u Upisnik dopunskih djelatnosti

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Belog Manastira

Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna alokacija: 4.250.000,00 HRK 

Najniži i najviši iznos potpore:  30.000,00-500.000,00

Intenzitet potpore:  maksimalno 85%

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

a. Ulaganje u materijalnu imovinu:

-priprema zemljišta

-krčenje zemljišta

-trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije, zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline direktno povezanima s rezultatima projekta

-usluge stručnog nadzora gradnje i koordinatora

-komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole

-nabava novih strojeva, dijelova postrojenja, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač. Troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme

-ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta

-nabava mjernih uređaja povezanih s projektom

-troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)

- zakup postrojenja i strojeva koji je u obliku financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu

- troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)

 

b.Ulaganje u nematerijalnu imovinu

-patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva

-troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)


c. Ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga

- troškovi povezani s ulaganjem u razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga


d. Ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga

-troškovi najma, postavljanja i vođenja štanda za sudjelovanje poduzetnika na bilo kojem sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda i usluga

-troškovi izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično


e. Ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika

-troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

-troškovi osoblja polaznika edukacija/osposobljavanja za sate koje polaznici provedu na edukaciji/usavršavanju (putni troškovi, dnevnice, kotizacije)

-putni troškovi i troškovi smještaja predavača i polaznika edukacija/usavršavanja

-troškovi usluga povezanih s projektom usavršavanja

 

f. Prijava projekta

-troškovi usluga pripreme prijave na ovaj Poziv (prihvatljivi od dana objave Poziva)


g. Provedba nabave za potrebe projekta

-troškovi povezani s provedbom postupka nabave za potrebe projekta (savjetodavne usluge, trošak objave nadmetanja na javno dostupnim portalima)  


h. Informiranje i vidljivost


i. Upravljanje projektom

-troškovi usluga za upravljanje projektom
-troškovi plaća postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom


j. Promicanje horizontalnih načela.

 

Rok za dostavu: od 18.5.2018. do 28.6.2019.

 

Zanima me