Otvoreno: 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je otvaranje Poziva za lipanj 2018. godine.
Otvoreno: 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi prijavitelji: mali poljoprivrednici s ekonomskom vrijednošću gospodarstva od 2.000-7.999 eura

Potpora: 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet potpore: do 100%

Prihvatljive aktivnosti: 

  • kupnja domaćih životnja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštćenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva;
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta;
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.


Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fzičkih i pravnih osoba.

Nositelj je dužan ostat unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora bit u upisano u Upisnik poljoprivrednika i aktvno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina nakon isplate zadnje rate potpore iz ovog tpa operacije.
 

Zanima me