4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • Proizvođačke grupe/organizacije

 

Prihvatljivi troškovi:

Opći troškovi:
- troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i

-  troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 

Nematerijalna i materijalna imovina:

- ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te

- ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva). 

Popis svih prihvatljivih troškova nalazi se ovdje

 

Visina potpore:

Od 5.000 do 1.000.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)

 

Intenzitet potpore:

Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova za  mlade poljoprivrednike. 

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga: od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 17. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Zanima me