Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Objavljen natječaj - potpora 100%! Cilj natječaja je povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

VAŽNO! - Poziv je dodatno obustavljen do dana 31. prosinca 2018. godine. 

 

VAŽNO!!! Dana 13. ožujka 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je obustavu ESF Poziva ”Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”, u periodu od 12. ožujka 2018. od 16:00h, pa sve do 01. rujna 2018. godine do 24:00hKako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, trajni poziv obustavlja se na određeno vrijeme u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 120% ukupno raspoloživog iznosa. Kako dosadašnji broj zaprimljenih prijava značajno premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Poziv se obustavlja počevši od 12. ožujka 2018. u 16:00, pa do kraja dana 01. rujna 2018. godine. Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge, donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

- jedinice lokalne samouprave

- jedinice regionalne (područne) samouprave

- neprofitne organizacije

- organizacije civilnog društva

Geografska ograničenost: Republika Hrvatska

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

1. Element - Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih

2. Element - Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina

3. Element - Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina

4. Element - Primidžba i vidljivost

5. Element - Upravljanje projektom i administracija

 

Iznos potpore: 350.000,00 - 1.500.000,00 HRK

Intezitet potpore: 100%

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga: do 31.12.2019.

Za sve detalje javnog poziva javite se našim konzultantima koji će Vam rado pomoći i odgovoriti na sva pitanja.

 

Zanima me