Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Objavljen natječaj - potpora 100%! Cilj natječaja je povećanje mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Prihvatljivi prijavitelji:

- jedinice lokalne samouprave

- jedinice regionalne (područne) samouprave

- neprofitne organizacije

- organizacije civilnog društva

Geografska ograničenost: Republika Hrvatska

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

1. Element - Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih

2. Element - Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina

3. Element - Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina

4. Element - Primidžba i vidljivost

5. Element - Upravljanje projektom i administracija

 

Iznos potpore: 350.000,00 - 1.500.000,00 HRK

Intezitet potpore: 100%

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga: do 31.12.2019.

Za sve detalje javnog poziva javite se našim konzultantima koji će Vam rado pomoći i odgovoriti na sva pitanja.

 

Zanima me