Podrška programima usmjerenim mladima

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja.
Podrška programima usmjerenim mladima

CILJ:

Povećanje socijalne uključenosti mladih kroz:

 • Poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih
 • Povećanje informiranosti mladih i pružanje usluga savjetovanja o temama relevantnim za mlade
 • Prevenciju nasilja među mladima
 • Unapređenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih
 • Poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu

 

 

GEOGRAFSKA OGRANIČENOST: Republika Hrvatska

PRIJAVITELJI:

 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Organizacije civilnog društva

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

IZRAVNI TROŠKOVI:

IZRAVNI TROŠKOVI OSOBLJA

 1. Plaća voditelja/koordinatora projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti
 2. Naknade za vanjske usluge izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti

OSTALI IZRAVNI TROŠVI

 1. Troškovi povezani s radom osoblja zaposlenih na projektu
 2. Troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima
 • Troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za ciljne skupine koje sudjeluju u projektnim aktivnostima;
 • Troškovi vezani uz sudjelovanje ciljnih skupina na edukacijama, radionicama, seminarima
 1. Troškovi vanjskih usluga

 • Troškovi vanjskih usluga neposredno vezanih uz projekt:
 • Troškovi najma prostora i opreme za izvođenje osposobljavanja ili za provedbu aktivnosti u projektu

TROŠKOVI PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI

NEIZRAVNI TROŠKOVI

 • Troškovi koji nastaju u okviru projekta, ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta

 

IZNOS POTPORE: 150.000,00 HRK-1.500.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: 100% prihvatljivih troškova

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: 11.9.2017.

 

 

 

 

Zanima me