OTVORENO: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Dana 15. rujna 2018. godine objavljen je novi natječaj sa ciljem stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture. Rok za predaju projektnih prijava je 15. listopada 2018. godine.
OTVORENO: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

 

Prihvatljivi prijavitelji:

subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnici 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi sljedećim ciljevima:

  • nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, 
  • promicanje kvalitete i dodane vrijednosti registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih pribalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda,
  • doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti EU o uvozu, 
  • doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture,
  • sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom EU,
  • vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke,
  • troškovi pripreme projektnog prijedloga i konzultantske usluge. 

Visina potpore:

do 5.000.000 kuna po korisniku

Intenzitet potpore:

50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati do 80 %  

Rok za dostavu projektnih prijedloga: do 15. listopada 2018. godine.

Zanima me