Otvoreno: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Dana 15. rujna 2018. godine objavljen je novi natječaj sa ciljem stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture. Rok za predaju projektnih prijava je 15. listopada 2018. godine.
Otvoreno: Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Prihvatljivi prijavitelji:

subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnici 

 

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi sljedećim ciljevima:

a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, 

b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih pribalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda,

c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti EU o uvozu, 

d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture,

e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom EU,

f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke,

g) troškovi pripreme projektnog prijedloga i konzultantske usluge. 

 

Visina potpore:

do 5.000.000 kuna po korisniku

 

Intenzitet potpore:

50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati do 80 %  

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga: do 15. listopada 2018. godine.

Zanima me