Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 1

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv s ukupnom alokacijom u iznosu od 110.150.000,00 HRK kroz koji će se financirati projekti u četiri različite komponente.
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 1

CILJ: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.  

PRIJAVITELJI: 

 • Udruga/strana udruga
 • Vjerska zajednica
 • Ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici,
 • Zaklada,
 • Jedinica lokalne ili regionalne samouprave,
 • Međunarodna organizacija,
 • Vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina.

 

PARTNERI:

 • Udruga/strana udruga
 • Vjerska zajednica
 • Ustanova,
 • Zaklada,
 • Jedinica lokalne ili regionalne samouprave,
 • Međunarodna organizacija,
 • Vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina

 

IZNOS POTPORE: 380.000,00 - 1.500.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE: 100%

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI/TROŠKOVI:

 

KOMPONENTA 1 - 

Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1

 • pružanje usluga u zajednici za starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije  ili drugih demencija  kao npr. usluga boravka, prijevoza, pratnje liječniku, pružanje pomoći i podrške u svakodnevnim aktivnostima, organiziranje dnevnih aktivnosti,  pružanje usluge psihosocijalne podrške i dr.;
 • pružanje usluge psihosocijalne podrške članovima obitelji/udomiteljske obitelji starijih osoba ili osoba oboljelih od Alzheimerove demencije ili drugih demencija;
 • adaptacija prostora za pružanje socijalnih usluga starijim osobama i osobama oboljelih od Alzheimerove  demencije ili drugih demencija
 • nabava opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljne skupine ove Komponente;
 • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljne skupine ove Komponente te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, kao i stručnjake i članove obitelji/udomiteljske obitelji o potrebama starijih osoba i osoba oboljelih od Alzheimerove demencije ili drugih demencija 

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2:

 • pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji/udomiteljske obitelji koje će doprinijeti usklađivanju radnih i obiteljskih obaveza (poput grupne podrške i/ili (samo)pomoći, edukacija članova obitelji o zdravstvenim i/ili socijalnim aspektima/obilježjima specifičnim za starije osobe te mogućnostima pružanja pomoći, socijalnog uključivanja u zajednicu i dr.);

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 3: 

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za širenje i/ili unaprjeđenje i/ili pružanje socijalnih usluga (npr. supervizija, studijska putovanja, jačanje empatije, razvoj komunikacijskih vještina, edukacije iz područja rada s osobama pripadnicama ciljanih skupina u okviru ove Komponente i sl.);

 

KOMPONENTA 2 -   

Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1:

 • pružanje usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom (npr. psihosocijalna podrška, mobilni timovi i dr.)
 • adaptacija prostora za pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s invaliditetom  
 • nabava opreme potrebne za pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt 
 • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljne skupine ove Komponente;
 • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljne skupine ove Komponente te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, kao i stručnjake i članove obitelji/udomiteljske obitelji o potrebama odraslih osoba s invaliditetom

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2:

 • pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji/udomiteljske obitelji ciljane skupine komponente, a koje će doprinijeti usklađivanju radnih i obiteljskih obaveza (poput grupe podrške i/ili (samo)pomoći, edukacija članova obitelji o zdravstvenim, obrazovnim i/ili socijalnim aspektima/obilježjima te mogućnostima socijalnog uključivanja u zajednicu i dr.)

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 3:

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za širenje i/ili unaprjeđenje i/ili pružanje socijalnih usluga (npr. supervizija, studijska putovanja, jačanje empatije, razvoj komunikacijskih vještina, edukacije iz područja rada s osobama pripadnicama ciljanih skupina u okviru ove Komponente i sl.);

 

 

KOMPONENTA 3 - 

Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1:

 • pružanje usluge boravka
 • pružanje usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu
 • uspostavljanje mobilnih timova podrške 
 • pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja djece i mladih nakon izlaska iz skrbi kao npr. plaćanje troškova stanovanja, stjecanje vještina i edukacija/programa osposobljavanja za djecu i mlade izvan redovnog obrazovnog sustava potrebnih za zapošljavanje i pronalazak posla, stjecanje vještina raspolaganja kućnim budžetom, stjecanje vještina vođenja kućanstva i održavanja kućanstva, priprema za samostalni život i dr.
 • pružanje programa razvoja socijalnih i emocionalnih vještina djece smještene u udomiteljskim obiteljima
 • pružanje programa izrečene mjere ostvarivanja odnosa roditelja s djetetom pod nadzorom u prisustvu voditelja mjere te psihosocijalne podrške djetetu kod pripreme na kontakt
 • pružanje programa provođenja intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu 
 • pružanje programa socijalnog uključivanja kao npr. kulturni, umjetnički, sportski, obrazovni programi organizirani u obliku radionica ili kampova koji doprinose razvijanju i usmjeravanju interesa djece na nova područja, jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, a u cilju prevencije socijalnog isključivanja ( plesne radionice, grafiti i ostale likovne radionice, dramske radionice, sportske radionice, gaming radionice i sl.) i dr.
 • pružanje programa usmjerenih na provođenje odgojnih mjera izrečenih djeci i mladima s problemima u ponašanju kao npr. psihosocijalni tretman počinitelja nasilja, realizacija programa terapijskog jahanja, briga za životinje u azilu za životinje, tehnička pomoć i podrška kvalificiranih osoba – domara i sl. pri održavanju prostora, osposobljavanje za rukovanje alatima i jednostavnijim strojevima, osiguranje zaštitne opreme i dr.
 • pružanje usluge psihosocijalne podrške
 • pružanje usluge rane intervencije
 • pružanje usluge pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija)
 • pružanje drugih usluga i programa usmjerenih socijalnom uključivanju ciljnih skupina 
 • adaptacija prostora za pružanje socijalnih usluga
 • nabava opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekte 
 • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljne skupine ove Komponente;
 • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljne skupine ove Komponente te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, kao i stručnjake i članove obitelji/udomiteljske obitelji o potrebama djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mladih s problemima u ponašanju, djece bez pratnje, djece s teškoćama u razvoju.

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2:

 • pružanje usluge savjetovanja i pomaganja članovima obitelji/udomiteljske  obitelji
 • pružanje diferenciranih individualnih i grupnih programa usmjerenih jačanju kapaciteta članova obitelji (roditelja i drugih članova obitelji), kompetencija i vještina u svrhu smanjenja rizika od zanemarivanja i zlostavljanja djece i mladih te i izdvajanja djece i mladih iz obitelji
 • pružanje programa usmjerenih jačanju kompetencija članova udomiteljskih obitelji
 • pružanje programa podrške i jačanja vještina članova obitelji (roditelja i drugih članova obitelji) s ciljem prevencije problema u ponašanju i institucionalizacije 
 • uspostavljanje multidisciplinarnih timova (stručnjaci iz područja socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa i dr.) radi pružanja programa psihosocijalne podrške i edukacije članovima obitelji/udomiteljskih obitelji, stručnjacima u odgojno-obrazovnim ustanovama te lokalnoj zajednici s ciljem prevencije problema u ponašanju i institucionalizacije pružanje programa provođenja stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 3:

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za širenje i/ili unaprjeđenje i/ili pružanje socijalnih usluga (npr. supervizija, studijska putovanja, jačanje empatije, razvoj komunikacijskih vještina, edukacije iz područja rada s osobama pripadnicama ciljanih skupina u okviru ove Komponente i sl.);

 

 

KOMPONENTA 4 -

Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente   

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 1:

 • pružanje usluga u zajednici za osobe s problemom ovisnosti kao npr. savjetodavni rad, terapijske grupe, izgradnja mreže suradnje uključenih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini, preventivne aktivnosti i dr.
 • pružanje usluga u zajednici za žrtve obiteljskog nasilja kao npr. savjetovanje, psihosocijalna podrška žrtvama obiteljskog nasilja, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i dr.
 • pružanje usluga u zajednici za beskućnike kao npr. usluga dnevnog boravka, psihološka pomoć i podrška i sl. 
 • pružanje usluga u zajednici za osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom kao npr. usluga individualnog mentoriranja, uključivanje u dostupne sadržaje u lokalnoj zajednici, psihosocijalna podrška i dr. 
 • adaptacija prostora za kvalitetno pružanje socijalnih usluga
 • nabava opreme potrebne za pružanje usluga koje se razvijaju kroz projekt  
 • organiziranje i provedba konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava, edukativnih radionica i sl. s ciljem promocije izvaninstitucijskih usluga, mjera i programa za ciljne skupine ove Komponente;
 • izrada, tisak i objava na web stranicama materijala koji promoviraju usluge, mjere i programe za ciljne skupine ove Komponente te senzibiliziraju i osvještavaju širu javnost, kao i stručnjake i članove obitelji/udomiteljske obitelji o potrebama osoba s problemima ovisnosti, žrtava obiteljskog nasilja i članova njihovih obitelji, beskućnika, osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 2:

 • pružanje usluga usmjerenih na članove obitelji/udomiteljske obitelji osoba s problemima ovisnosti i žrtava obiteljskog nasilja

 

Aktivnosti usmjerene na ispunjavanje Specifičnog cilja 3:

 • aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za širenje i/ili unaprjeđenje i/ili pružanje socijalnih usluga (npr. supervizija, studijska putovanja, jačanje empatije, razvoj komunikacijskih vještina, edukacije iz područja rada s osobama pripadnicama ciljanih skupina u okviru ove Komponente i sl.);

 

Element:      Promidžba i vidljivost 

 • organizacija promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.) 
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge)
 • nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • izrada oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora;
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl. 

 

Element:     Upravljanje projektom i administracija  

 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima 

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:  do 18.5.2018.

Zanima me