Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

15. studenog Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – faza 2".
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

 

Cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 200.000.000,00kn

Najniži i najviši iznos potpore: 80.000 - 1.000.000kn

Intenzitet potpore:

80% - prijavitelji sa sjedištem u I. i II. skupini JLS

75% - prijavitelji sa sjedištem u III. I IV. skupini JLS

70% - prijavitelji sa sjedištem u V. I VI. skupini JLS

65% - prijavitelji sa sjedištem u VII. I VIII. skupini JLS

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Po ovom Pozivu NE MOGU se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga do iznosa 15.000,00kn;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00kn;
 • Troškovi za informiranje i vidljivost do iznosa 5.000,00 HRK;
 • Nepovrativ PDV, tj. nepovrativ porez na dodanu vrijednost

 

Rok za predaju projektnih prijava: od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati putem sustava eFondovi

Zanima me