Certifikacijom proizvoda do tržišta

Cilj Poziva je pružanjem potpore za uvođenje i uporabu međunarodno priznatih certifikata olakšati pristup tržištima kako bi se povećao izvoz i konkurentnost.
Certifikacijom proizvoda do tržišta

PRIJAVITELJI: mikro, mala i srednja poduzeća.

GEOGRAFSKA OGRANIČENOST: Republika Hrvatska.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije
  • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik
  • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
  • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje)
  • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
  • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

IZNOS POTPORE: 20.000 - 1.000.000 kn

INTENZITET POTPORE:

- Mikro poduzeća: 85%

- Mala poduzeća: 85%

- Srednja poduzeća: 65%

PRIHVAĆANJE OBAVEZA:

- pravovremeno provesti projekt u skladu sa zahtjevima

- osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti

- osigurati održivost projekta i projektnih rezultata 3 godine nakon završetka projekta

- pridržavati se zakonskih odredbi koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika

- pridržavati se zahtjeva vezanih za informiranje i vidljivost

- odazvati se na pozive Upravljačkog i Provedbenih tijela za sudjelovanjem na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti

 

ROKOVI ZA PREDAJU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: od 18. lipnja 2018. do 29.6.2020.

Zanima me