Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT

Drugi, izmijenjeni Poziv za isti natječaj trenutno je u postupku javnog savjetovanja. 

Najbitnije promjene koje donosi su promjena modaliteta Poziva te promjena intenziteta potpore. 

Intenzitet potpore je prijedlogom određen na sljedeći način: 

•  najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS

•  najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS

•  najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS

•  najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

 

Indikativni datum objave natječaja je 15. listopada 2018. godine.

 

 

Službena objava Ministarstva: 

31. kolovoza 2018. - otkazan Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koda poziva KK.03.2.1.18., kako se Poziv danom 31. kolovoza 2018. godine otkazuje.

U obzir je uzeta činjenica da je Poziv zabilježio interes višestruko veći od raspoložive alokacije što je rezultiralo izuzetno kratkim vremenskim razmakom u zaprimanju projektnih prijedloga.

Prema podacima iz sustava eFondovi isti nije pokazivao znakove usporavanja te je registrirao sve pristigle prijave do privremene obustave Poziva. Iako je funkcionalnost vanjske infrastrukture i ostalih faktora na strani prijavitelja izvan nadležnosti sustava eFondovi, nadležna tijela uvažavaju zaprimljene informacije o poteškoćama koje su pojedini prijavitelji imali prilikom podnošenja te zbog velikog broja prijava u kratkom vremenu nije moguće sa sigurnošću reći da su svi imali jednaku mogućnost prijave čime je potencijalno narušeno načelo jednakog postupanja.

Obavještavamo prijavitelje kako će u razumnom roku od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

 

 

 

Cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća

Iznos potpore: 80.000,00 - 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

- 85% za mikro i mala poduzeća;

- 65% za srednja poduzeća.

 

Prihvatljive aktivnosti: 

- Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje,

- Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom. 

 

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
  • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
  • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge);
  • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
  • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
  • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga;
  • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije;
  • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

 

Rok za prijavu projektnih prijedloga: od 21. kolovoza 2018. u 11 sati do 29. lipnja 2020. ili do iskorištenja dostupnih sredstava.

Zanima me