Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Interreg IPA CBC Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Cilj programa je jačanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu:

1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi

             1.1. Poboljšanje usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi u prekograničnom području

2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti
            2.1. Promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za sprječavanje rizika

            2.2 Promicanje i poboljšanje iskorištavanja obnovljivih izvora energije s ciljem jačanja energetske

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine
           3.1. Jačanje i diversifikacija turističke ponude prekograničnim pristupima te omogućavanje boljeg upravljanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području

        4.1. Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se ubrzao razvoj konkurentnosti i poslovnog okruženja u Programskom području.

 

Programsko područje:  

  • u Hrvatskoj obuhvaća 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju
  • u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug.

 

Prihvatljivi prijavitelji: 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javna tijela (institucije, agencije) koje osniva država ili lokalna, područna (regionalna) samouprava, kao što su: istraživačko-razvojne institucije, odgojno-obrazovne institucije, institucije zdravstvene skrbi, institucije za zaštitu prirode i kulturne baštine, lokalne i regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori, javna komunalna poduzeća, turističke zajednice/organizacije i sl.; organizacije civilnog društva; komore (npr. gospodarske, poljoprivredne, obrtničke, industrijske), klasteri registrirani kao neprofitne pravne osobe, sektorska udruženja i sl.

Iznos potpore: od 300.000 eura do 2 millijuna eura po projektu

Intenzitet potpore: do 85% 

Rok za prijavu: 5. srpnja 2018. u 12h

 

Zanima me