Natječaj u najavi: Inovacije novoosnovanih MSP - faza 2

Natječaj u najavi: Inovacije novoosnovanih MSP - faza 2

Cilj:  razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje njihovih novih na tržištu inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

Najniži i najviši  iznos: 150.000 - 1.400.000 kn

 

Intenzitet potpore: do 85%

 

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi

 

Prihvatljive aktivnosti:

aktivnosti razvoja inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu. 

 


Indikativni datum objave: 28.9.2018.

 

Napomena: Navedeni datumi i informacije sključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Zanima me