OTVORENO: Inovacije novoosnovanih MSP-ova

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova namijenjen ulaganju u inovativne proizvode/usluge ili znatno poboljšanje proizvoda/usluga
OTVORENO: Inovacije novoosnovanih MSP-ova

 

Cilj: Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga..

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga

Ukupna alokacija: 150.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 150.000 – 1.400.000 HRK

Intenzitet potpore: do 85%

Prihvatljive aktivnosti:
1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta - (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
− Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
− Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
− Revizija Studije izvedivosti,
− Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
− Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge - može obuhvaćati sljedeće:
− Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
− Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
− Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
− Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
− Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
− Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
− Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljivi troškovi:
− Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja
− Neizravni troškovi,
− Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv
− Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu)
− Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
− Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).
− Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
− Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.
− Revizija projekta
− Nepovrativ PDV
− Trošak informiranja i vidljivosti

Rok za podnošenje projektnih prijava: od 15. veljače 2019. godine u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja sredstava

Zanima me