Pregled aktivnih natječaja

Zaželi - Program zapošljavanja žena

Kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Zaželi - Program zapošljavanja žena" zajedno čemo olakšati pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina i tako smanjiti socijalne razlike u našoj zajednici.

Podrška programima usmjerenim mladima

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja.