Komunikacijski trening

Komunikacija je naša autentična potreba da kontaktiramo sa okolinom

Komunikacija je vještina koja se može i treba sustavno učiti.

Prvobitni cilj je pročišćavanje unutarnje komunikacije u korist rasta učinkovitosti.

Kod uslužnih tvrtki upotpuniti će se komunikacija sa klijentima dok se kod izvršnih i proizvodnih tvrtki nadopunjuje komunikacija između sudionika proizvodnje i visokog menadžmenta.

U području turizma, nudimo komunikacijska osposobljavanja, koja će turističke djelatnike naučiti kako učinkovito rješavati sukobe, te kako komunicirati sa pojedinim tipovima gostiju.