Informatička osposobljavanja

Pomoću naših osposobljavanja od nultog pa do korisničkog stupnja, polaznici mogu naučiti sve o korištenju računala, te upravljanju određenim programima kao što su Word, Excel, Powerpoint.

Održavamo praktične i uzbudljive sate!