50 tisuća eura za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti

Kuće za odmor, linija za proizvodnju soka, frizerski salon, dječji vrtić ili nešto peto? U najavi je mjera 6.2. koja poljoprivrednicima omogućava 50 tisuća eura bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti.
50 tisuća eura za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti

Agroklub je jučer objavio tekst naše stručnjakinje za pripremu projekata Morene Pavlišek.

Tekst prenosimo u cjelosti:

Otvaranje natječaja iz mjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima očekuje se već duže vrijeme, ali s obzirom da činjenicu da je prije nekoliko dana objavljena izmjena Pravilnika koja je duže vrijeme kočila objavu natječaja - otvaranje poziva postaje pitanje dana.

Tvrtka Uspješan korak d.o.o. donosi vam informacije o tome što možete financirati u okviru ovoga natječaja, a čije otvaranje očekujemo svakoga trena.

Mali ili čak nikakav financijski rizik

Prihvatljive aktivnosti u okviru natječaja su nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti iz prihvatljivih sektora poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine licence ili patenata i slično. Uz to, financiraju se i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom te obvezne aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ovo potonje znači i da za vas kao poljoprivrednike, prijava na natječaj nosi mali ili čak nikakav financijski rizik, s obzirom da se i priprema dokumentacije i upravljanje projekta mogu financirati izravno iz potpore.

Prihvatljivo i neprihvatljivo

Tvrtka Uspješan korak d.o.o. donosi vam informacije o tome što možete financirati u okviru ovoga natječaja, a čije otvaranje očekujemo zaista svakoga trena.

Prihvatljivi sektori su sektor prerade i/ili marketing i/ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima te intelektualne usluge), sektor tradicijskih i umjetničkih obrta te sektor turizma u ruralnom području.

Neprihvatljive su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

Projektom se mora uspostaviti nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela. Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Aktivnosti u sektoru turizma prihvatljive su u naseljima razvrstanim u razrede C i D temeljem Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede.

Visina potpore 50.000 eura

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

A tko može prijaviti projekt? Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe koje su mikro ili mali poduzetnik. Prijavitelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije slanja Prijave te imati iskazan SO u iznosu od najmanje 1.000 eura u trenutku podnošenja Prijave.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura, a isplaćuje se u dvije rate.

Pomoć kroz sve faze

Zanima Vas prijava na ovaj natječaj? Tvrtka Uspješan korak d.o.o. posjeduje veliko iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Stručni konzultanti pouzdano vode poljoprivrednike i poduzetnike kroz sve faze procesa, od same prijave do provedbe projekta. Konzultanti odrađuju cijeli dio vezan za prijavu, a uz korisnike su tijekom cijelog procesa realizacije aktivnosti, izvještaja prema provedbenom tijelu, što im uvelike olakšava proces.

Tvrtka Uspješan korak d.o.o. poziva vas da im se javite kako biste pravovremeno i kvalitetno mogli pripremiti projektnu prijavu u skladu s vašim željama, potrebama i razvojnim planovima.

Izvor: www.agroklub.com