U najavi: GS Integrator 2018

U najavi: GS Integrator 2018

Cilj Poziva je transfer tehnologije i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima te poboljšanje inovativne sposobnosti MSPova kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa sa dr. poduzećima
U najavi: Inovacije u područjima S3

U najavi: Inovacije u područjima S3

Cilj Poziva je istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije.